Kyselyn kommentit

 

Pohjakartta © Turun kaupunki, käyttölupa CC BY 4.0

LÄHES 80 % ASUKKAISTA SANOI EI ASFALTILLE!

Pajamäen asukkaille jaetun kyselyn vastausten perusteella asfaltin vastustus alueella on vahvaa! Saimme yhteensä 34 vastausta, joista 7 kannatti kestopäällystettä ja 27 vastusti sitä. Pajamäen alueen perinnemaiseman peruuttamatonta ja pysyvää turmelemista vastusti siis 79,4 %:n ylivoimainen enemmistö! Vastustajilla oli kantansa takana lukuisia perusteltuja syitä!

Tässä kommentit:

VASTUSTAN KOSKA

 • Talvella sannoitus helpompaa, kun on santatie. Asfalttiin pitää laittaa suolaa tai jotain muuta. Kuoppia tulee myös asfalttiin. Olen asunut 70 luvusta asti, koskaan ei santatie ole häirinnyt. Pölyä myös asfaltissa pahemmin kuin santatiellä, se on hienompaa ja ehkä vaarallisempaa. 100 muuta syytä, mutta en jaksa kirjoitta enempää. Santatie on hyvä ja kaunis.

 • Asfaltti veisi olennaisen palan alueen miljööstä ja hengestä.

 • Vesiolosuhteiden muutos

 • Ruma, hyödytön.

 • Se on täysin turha, tässä ajaa vuorokaudessa niin vähän autoja että asfaltointi on kalliimpi kuin soratehuolto. Soratie on sen lisäksi paljon esteettisempi ja kuuluu tähän alueeseen. Ensin he antavat rakentaa lähiön ”takapihoillamme” ja nyt haluavat rumentaa meidän hienoa kotikatua. Ihmettelen myös miten talojen sisäänajoväylät otetaan huomioon reunakivetyksen laitossa? Pihoja on paljon erilaisia!

 • Ajonopeuksien odotettu kasvu, asfaltin haitalliset päästöt, asfaltti varastoi kuumuuden ja nostaa lämpötiloja alueella, kestopäällyste estää sadeveden luonnollisen imeytymisen, asfaltti muuttaa peruuttamattomasti perinnemaiseman ja idyllin, ja monta muuta syytä! Ei asfaltille!

 • Vesiolosuhteiden muutos.

 • Läpiajoliikenteen lisääntyminen & ajoneuvojen vauhti ovat eniten haittaavat seikat. Yleisilmeen muuttuminenkaan ei oo hyvä

 • Alueen perinteisen pientaloalueen yleisilmeen säilyttäminen. Nopeuksien ja läpimenoliikenteen hillitseminen.

 • Pajamäki ei ole enää Pajamäki mikäli tiet asvaltoidaan.Nyt jo ajetaan liian kovaa.Alueella on myös lapsia. Terv.-kohta 40 v. alueella asunut

 • Pajamäen kylänraitti on katoavaa kaupunkikuvaa, jota pitää vaalia.

 • rakennetun ympäristön ominaispiirteiden suojelu, asfaltti kasvattaa ajonopeuksia, hiekkatiet tarjoavat vesilätäköitä lapsille, mukavampi kävellä hiekkatiellä

 • Olemme ”ei asfaltille” -perustelujen kanssa samaa mieltä kaikilta muilta osin paitsi tien pölyämiseen liittyvien näkökohtien osalta. Tosin tämä pölyäminenkin johtuu kaupungin lähes täydellisestä tien ylläpidon laiminlyönnistä. Mielestämme kyseessä ei ole pelkästään pihalle pysäköityjen autojen pölyyntyminen vaan se, että teiden ollessa pitkiä kuivia kausia täysin suolaamatta, hiekkapöly kulkeutuu ainakin meidän tontillamme joka paikkaan alentaen merkittävästi asumismukavuutta, aiheuttaen ylimääräistä siivoustarvetta ja epäilemättä jonkinasteista terveyshaittaa. Ja ratkaisu olisi todella helppo: kunnollinen ylläpito! Olemme toistuvin yhteydenotoin kaupungin edustajiin yrittäneet saada teiden ylläpitoon parannusta, mutta turhaan. Olemme pyytäneet Mäkitupalaisten puheenjohtajalta apua asiaan, mutta turhaan. Kaupungilta olemme vaatineet säännöllistä tapahtuvaa teiden ylläpitoa ilman, että sitä joutuu joka kerta pyytämään. Olemme esittäneet, että erityisesti Ylitielle, jolla pysäköityjä autoja on paljon, asetettaisiin vuoropysäköintikielto tai määräaikaispysäköintikielto, jotta tie saataisiin edes joskus kunnolla tasattua ja suolattua laidasta laitaan, mutta turhaan. Asfalttia emme ole koskaan pyytäneet, vaan nimenomaan vaatineet sorateiden kunnollista ylläpitoa. Kannatuksemme ”ei-asfaltille” on sillä tavalla ehdollinen, että jos emme halua asfalttia, on meidän yhdessä vaadittava ja saatava tienpidon nykyiseen tasoon huomattava parannus. Tärkeimmät perustelut asfalttia vastaan ovat mielestämme: – kestopäällyste kuivattaa Pajamäen – kestopäällyste ei kestä – asfaltoinnin yleiskaavan vastaisuus ja se että se muuttaisi alueen luonteen pysyvästi – kunnossapidosta saatujen kokemusten perusteella erityisesti keväisin lisääntynyt katupöly, kun hiekoitussepeliä ei kuitenkaan siivota ajoissa pois.

 • Mielestäni Turussa pitäisi säilyttää eri aikakausia maisemoinnissa. Kuten hyvin tiedossa on tässä asiassa on epäonnistuttu monin tavoin eri vuosikymmeninä. Vaikka asia hieman vaivaa tai epämukavuutta aiheuttaakin kyseessä on kuitenkin Suomen vanhin kaupunki, jossa sen eri vuosikymmenien historian kuuluu säilyä niin pitkälti kun se mahdollista säilyttää, se on suuri osa kaupunkimme viehätystä. Myöskään koko luontoa ei yksikertaisesti kuulu kaupungissakaan peittää asfaltilla, niin houkuttelevalta kun se joistain saattaa tuntua. Kustannuksiltaan asfaltti- ja soratie pitkässä juoksussa tuskin juurikaan eroavat. Tämän kyseisen soratien ongelmat ovat pitkälti johtuneet siitä että sen kunnossapitoa on laiminlyöty ja lanatessa sitä ole lanattu tarpeeksi syvältä, jolloin urat vain täyttyvät soralla, joka johtaa siihen että sora valuu sateella vanhoista urista pois. Tämän lisäksi tien pintaa on jatkuvasti korotettu lisäämällä soraa ja eri kaivausten yhteydessä ei ole käytetty oikeanlaista maa-ainesta täytössä eikä niitä ole tehty kunnolla. Kalustoa kuitenki tarvitsee kaupungilla olla niin kauan kuin on sorateitäkin. Asfalttitien kunnossapitoa ei voi vastaavasti laiminlyödä, joten kustannukset tulisivat siksi merkittävästi vain nousemaan. Oikeanlaisella kunnossapidolla soratie pysyisi hyvänä ja kustannuksiltaan tuskin silti ylitettäisiin asfalttitien perustamis- ja kunnossapitokustannuksia. Nopealla asian selailulla löytyy kirjoituksia, joissa kerrotaan esim valtion palauttavan ylläpitämiään vähäliikenteisiä asfalttiteitä sorateiksi juurikin säästösyistä.

 • Läpikulkuliikenne kasvaa, miljöö muuttuu huonompaan suuntaan. Sen jälkeen ei tunnu enää kylältä keskellä kaupunkia!

 • Vastustan ehdottomasti asfaltointia. Kaupunki ei tule vastaamaan todennäköisistä rakennuksille aiheutuvista perustusvaurioista jonka luonnollisen maakosteustasapainon muutoksen asfaltointi ja hulevesiviemäröinti aiheuttaisi. Alueen rakennuskanta ja idyllinen perinnemaisema olivat omakohtaisesti määräävin tekijä alueelta talon hankkiessamme. Talomme on rakennettu n.1901 ja maisemallisesti asfaltti ei sovellu alueelle lainkaan.

 • Turvallisuuden heikentyminen erityisesti lasten näkökulmasta. Myös turhaa rahan tuhlausta.

 • Tarpeeton rahankäyttö kohde, joka ei edistä viihtyvyyttä tai ole hyödyllinen.

 • Hiekkatie on egologinen vaihtoehto ja tuo alueelle vanhan omakotitaloaluuen rauhan ja tunnelman. Tärkeimpänä syynä kuitenkin sadevesien imeytyminen paremmin maaperään hiekkatiellä. Oma tonttimme sijaitsee selkeästi Alitietä alempana (tien pintaa on vuosikymmenten aikana jatkuvasti korotettu), emme halua asfaltoinnista aiheutuvaa sadevesien ohjautumista pihatietä pitkin pihaan. Erityisesti tästä muodostuu ongelma talvella kun lumien sulamisvedet virtaavat pihatielle. Korotettu reunakivetys ei ole ratkaisu, sillä koroke tulisi olla hyvin korkea korkeuserosta johtuen ja vaikeuttaa suuresti pihatieltä pois ajamista. Alitien ja Askaisten tien risteyksessä on nyt jo osan matkaa asfalttia ja tässä näkee hyvin kuinka huonosti asfaltoinnin toimivat ja on toteutettu, asfaltti osuudella kaato on pois päin hulevesiviemäristä ja sateiden jälkeen risteyksessä on aina valtava lammikko. Näin on ollut vuosikausia, lukuisista korjauspyynnöistä ja -yrityksistä huolimatta.

 • Ensinnäkään en ole saanut kaupungilta tästä minkäänlaista tiedotetta. Asfaltointi johtaisi luultavimmin siihen, että sadevedet entistä enemmän valuisivat pihallemme ja talon kellariin. Nyt pystyy vielä itse kaivamaan tien reunaan uraa, joka johtaa vesiä pois. Kaupunki on nostanut tien pintaa ajan myötä eikä vesien valumista ei ole ajateltu loppuun saakka. Asfaltointi on myös tunnelmakysymys. Vanhalle puutaloasuinalueelle sopii paremmin hiekkatie. Vastustan Pajamäen teiden päällystystä.

 • Asfaltti ei sovi alueen kylämäiseen tunnelmaan.

 • Asvaltointi ei ole hyvä ratkaisu, koska asvalttikin vaatii hoitoa. Sitä ei tällaisille pikkuteille anneta, kun ei edes Kunnallissairaalantien loppupäätä juurikaan viitsitä korjata. Pajamäenkatu on kuin viehättävä kylänraitti. Asvaltointi muuttaisi näkymän kertalaakista. Kadun suolaaminen pari kertaa kesässä on poistanut kaikki pölyhaitat. Katu levenee ja kapenee vähän väliä, joten asvaltoinnista tulisi kiemurteleva. Jo nyt kadun pinta on noussut aikojen saatossa niin, että sen pinta on lähelllä ikkunoiden alareunaa. Asvaltointi vain lisäisi tätä haittaa.

 • Vanha puutalomaisema muuttuu oleellisesti jos tiet asvaltoidaan. Kun ostimme talon Pajamäestä tämä maalaismainen miljöö hiekkateineen teki vaikutuksen, kaunis keidas keskellä asvalttiviidakkoa. Monet ulkolijatkin tykkäävät kävellä Pajamäellä ihmetellen kaunista maisemaa. Jos tiet asvaltoidaan on hyvin todennäköistä, että autoilijat alkavat oikeisemaan rauhallisen asuinalueemme läpi Vähäheikkiläntieltä Askaistentielle tai Uittamon tielle. Vaaratilanteita syntyy autioilijoiden ja pihateillä leikkivien lapsien sekä ulkoilijoiden kohtaamisssa. Ihmiset viihtyvät Pajamäen teillä rauhassa kaupungin liikenteestä kaukana. Asvalttipinta on myös kesähelteillä lämpöä varaava toisin kuin hiekkatiet jolloin alueen viihtyvyys kärsii. Sorateiden kunnosapito on pienempi haitta kuin tämä peruttamaton näennäisesti kaupugin kustannuksia säästävä muutos jota en millään tavoin voi kannattaa.

 • Vesiolosuhteiden muutos. Pelkäämme, että vettä tulee kadulta pihalle.

 • Pienten lasten vanhempana ajonopeuksien lisääntyminen huolestuttaa. Myös alueen viehättävän, historiallisen yleisilmeen radikaali muuttuminen asfaltin myötä vaikuttaa kantaani.

KANNATAN KOSKA

 • Soratien pintaa on lisätäytöllä jatkuvasti nostettu. Suunniteltu katukivetys vähentänee likaisen veden ja hiekan valumista pihaamme.
 • Katupöly on mielestäni pahin saastuttaja. Hiekkatietä kaahaavat kanssa-autoilijat saavat pienet kivet sinkoilemaan ympäriinsä niin, että auton tuulilasissa on jatkuvasti reikiä. Eipä se pölysidonta auta yhtään kun kaupunki käy hoitamassa sen kerran kuukaudessa. Lisäksi hiekkatie on nykykunnossa niin uurteinen, että veden valuvat/tulvivat talojen pihoille, joten tervetuloa asfaltti ja kunnostettu tienpienta!
 • Olemme asuneet alueella 36 vuotta ja käyttäneet säännöllisesti sekä Alitietä että Pajamäenkatua. Syksyisin ja keväisin, erityisesti kelirikkoaikoina, Alitien ja Pajamäenkadun kunto on ollut usein verrattavissa kyntöpeltoon. Lanauksia tehdään liian harvoin. Sorateiden hoito ei tänä aikana ole parantunut, pikemmin päinvastoin. Pajamäenkadun Uittamon puoleinen osuus on säännöllisesti sateen jälkeen huonossa kunnossa, koska sadeveden virta alamäkeen tekee syvät urat soratien pintaan. Alitie varsinkin alkaen Askaistentieltä on vain hetken lanauksen jälkeen tasainen, kuoppaisuus vaivaa syksyisin ja keväisin sekä usein myös kesällä. Soratien hoito tuskin nykyisestä paranee, sen osoittaa menneiden 36 vuoden kokemus. Tänä aikana hoito on heikentynyt. Ainoa keino saada teiden kunto paremmaksi on asfaltoiminen.
 • Asvaltoinnin seurauksena pölyhaitat vähenevät sekä teiden talvikunnossapito paranee. Asvaltoinnin myötä myös sadevesien ohjaus tehostuu.
 • Soratie lisää jo ennestään runsasta katupölyä, joka leviää kaikkialle. Syksyisin ja keväisin soratie on huonokuntoinen: kokemusta on! Soratie kuuluu hevoskärryjen aikaan. Lisääntyvän autoliikenteen takia asfalttipäällyste on sopivampi ja ainoa järkevä vaihtoehto.